tisdag 27 oktober 2020

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärs­modeller.


https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/cirkular-affarsmodell/affarsmodell-for-cirkular-ekonomi.html

DOING BUSINESS IN THE UK AFTER BREXITSkickat från min iPhone

Want to run a successful business? Hire more women.

Tweet av European Commission 🇪🇺 på TwitterSkickat från min iPhone

torsdag 25 oktober 2012

EU plans for focus on Jobs and growth in 2013!

The Commission sets out its plans for 2013, with a focus on returning the EU to growth and getting people back to work. http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121024_en.htm

Are you prepared? Consult your EU coordinator to grabb the oppertunities arising from this!

fredag 19 oktober 2012

Frankrike tar strid för delat EU | Europaportalen

Frankrike tar strid för delat EU | EFrankrike tar strid för delat EU | Europaportalen
Two speed EU allt närmare en officiell status!
Frågan är om det inte snarare är en Tre delad EU modell som Frankrike föreslår. En del av norra EU som består av de länder som har en god ekonomi (relativt sett) och en söder del som ligger i kölvattnet och halkar efter allt mer.

Och en tredje som inkluderar de som inte är Euroanslutna som Sverige och Storbrittanien.

Som Frankrike uttrycker det i artikeln tror de att de kommer ta ledningen men hur skall man klara av det då man ju oavsett ändå måste bogsera övriga.
Mer sannolikt är att Storbrittanien får en allt bättre position som jag ser det.

Farligt att leka med uppdelning på ett så konstlat sett ...uropaportalen

torsdag 18 oktober 2012

Researchers with disabilities in the Horizon (2020)

Horizon 2020, the legislative proposal for research and innovation in Europe, should guarantee the freedom of movement of researchers with disabilities and offer them equal opportunities. However, a recent case in Ireland shows Europe is still far from that goal, write MEP Catherine Trautmann and other

http://m.euractiv.com/details.php?aid=515409

onsdag 17 oktober 2012

Svensk entreprenör och näringslivsprofil tar plats i styrelsen för det Europeiska Institutet för Innovation och Teknik

Svensk entreprenör och näringslivsprofil tar plats i styrelsen för det Europeiska Institutet för Innovation och Teknik
På måndagen träffades den nya styrelseledamoten i EIT, Ulf J Johansson, och statssekreterare Håkan Ekengren för ett samtal om EIT och institutets roll för europeisk och svensk innovationspolitik.

Ulf J Johansson och statssekreterare Håkan Ekengren inför sitt samtal på Näringsdepartementet. Foto: Andia Ghafouri/Regeringskansliet.
Den 24 juli tillsatte EU-kommissionen 12 nya ledamöter i styrelsen för the European Institute of Innovation and Technology (EIT). EU-kommissionen bjöd in berörda aktörer att ge förslag till ledamöter och den svenska nomineringen Ulf J Johansson valdes in som styrelsens ende svensk.
- Vi ser med stor glädje fram emot Ulfs professionella bidrag i styrelsen och vi tror det leder till en positiv utveckling av EIT:s verksamhet, säger statssekreterare Håkan Ekengren.
Ulf J Johanssons, lantbrukarson från Småland, karriär i LM Ericssons utveckling under 80-talet och grundandet av företaget Europolitan på 90-talet, speglar en entreprenörsresa i svensk telekomhistoria.
- Jag är mycket glad över att Ulf J Johansson tackade ja till att nomineras till en styrelseplats och att EU-kommissionen valde honom som en av de nya ledamöterna i hård konkurrens bland ett stort antal förslag från andra EU-länder, säger näringsminister Annie Lööf i en kommentar.
Med sitt entreprenörskap och forskarbakgrund, sin praktiska erfarenhet för starka partnerskap mellan offentliga aktörer och privat näringsliv, sitt perspektiv från internationellt affärsliv och sin erfarenhet från styrelsearbete, forskningsfinansiering och ledarskap i universitetsvärlden, blir Ulf J Johansson en kraft i EIT:s fortsatta arbete för att öka EU:s innovationsförmåga och konkurrenskraft genom nya typer av storskaliga samarbeten mellan akademin, näringslivet och forskningsinstitut.
European Institute of Innovation and Technology
EIT, European Institute of Innovation and Technology, är ett institut som startades år 2008 på EU-nivå. Målet med verksamheten är att stärka tillväxteffekten ur innovation, forskning och utbildning i Europa för att kunna möta stora samhällsutmaningar och en snabbt ökande, tuff konkurrens från omvärlden. EIT är ett viktigt verktyg i EUs innovationsagenda "Innovation Union" som är en del i den gemensamma strategin för tillväxt och jobb Europa 2020.
Ulf J Johansson
Ulf J Johansson är disputerad i kommunikationsteori vid Kungl. Tekniska Högskolan och var dess styrelseordförande mellan 1998 och 2003, där han stod bakom KTH:s etablering av Kista Campus. Idag är Ulf J Johansson även ledamot av styrelsen i Ericssons och amerikanska Trimble Navigation, och är sedan 2007 styrelseordförande i huvudägaren NovoNordisk Foundation, som finansierar life science forskning med ca 1 miljard kronor om året. Under åren 1983 till 1990 var Ulf J Johansson vice VD på Ericsson Radio. Efter denna tid grundade och utvecklade han företaget Europolitan.
Ansvarigt statsråd
Annie Lööf

torsdag 11 oktober 2012

EU:s strukturfonder tillväxtinjektioner för Sveriges regioner

Sammanhållningspolitiken. Strukturfonderna är en del av EU:s politik för utveckling av Europas olika regioner. I nedanstående material kan du läsa om hur Sveriges regioner tar del av EU:s satsningar.

Bergslagssatsningen - Kultur och turismTekniska hjälpmedel vid idrottsskador och medicinska tillämpningarEtablering av världsledande forskning: ESS och MAX IVSamverkan för räddning och avfallshantering i ÖstersjönÖresundsklassrummet - ett projekt som river gränser i ÖresundsregionenEntreprenörskapet gror i Biskopsgården Biogas - nya substrat från havet
Förstärkt export avseende miljöteknikprodukter
Tillväxt för elektronikindustrin

http://www.instapaper.com/download/da673448.pdf?major=1&minor=201054&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment

tisdag 9 oktober 2012

Eu budget och företagen!

Omfördelning och strid om utveckling av regioner eller satsningar på tillväxt & innovation står mot vartannat i budgetflrhandlingar. För företagen är det bäst om man utgår från förra perioden fast stryper jordbruksstöd och regionalstöd hellre än t&i.
De regionala fonderna är tänkta att inkludera även Småföretag med så är det inte i praktiken för där dominerar det offentliga och akademin. /Johan

Cameron vetohotar EU-budgetStorbritannien kommer stoppa stora höjningar i EU:s kommande långtidsbudget. Budgeten måste ha alla länders medgivande för att bli godkänd.

Om det föreslås stora ökningar i EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020 kan Storbritanniens premiärminister David Cameron tänka sig att använda sitt veto. Det sa han i en intervju i The Andrew Marr Show i BBC i helgen.

Cameron säger att han gjort det förut och att han kan göra det igen och syftar då på december i fjol, då han vägrade att gå med på en fördragsförändring om en djupare ekonomisk samordning för att hantera den ekonomiska krisen.

I intervjun sade han att EU i framtiden bör ha en budget för länder som är med i euron och en för de som står utanför, eftersom euroländerna kommer behöva ställa upp mer för varandra.

Alla EU-länder, samt Europaparlamentet, måste godkänna den sjuåriga långtidsbudgeten.


Emma Starkemma.stark@europaportalen.se

måndag 8 oktober 2012

Multicenter Syd er Sjællands mest internationale uddannelsessted

Produktionsskole på Lolland-Falster topper listen over internationalt aktive uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland.

Af Juliane Dreyer og Filip Schwartz Kirkegaard (Foto: Multicenter Syd)

På Lolland-Falster ligger en produktionsskole med et internationalt udsyn, der slår samtlige andre uddannelsessteder i Region Sjælland.

På Multicenter Syd har de nemlig lavet syv internationale projekter over de sidste fem år. Det er – set i forhold til den lille størrelse med blot 100 normerede elever – topplaceringen i regionen, viser Sjælland EU Nyts opgørelse.

”Vi har en 15 år lang tradition for at være offensive,” forklarer den assisterende skoleleder, Leif Jeppesen.

Det er ønsket om også at give svagere unge muligheden for at løfte øjnene over horisonten, der driver skolens ledelse, siger Leif Jeppesen. Han fortæller om elever, der ikke kan skrive deres eget navn. Som lægger deres sygesikringsbevis på bordet for at skrive af fra det, når de skal skrive under.

”Når de oplever, at de kan klare at tage i praktik i Estland, ændrer det deres opfattelse af dem selv. De begynder at se sig selv som en indtægt for samfundet frem for en udgift,” uddyber Leif Jeppesen.

http://www.zealanddenmark.eu/11095

tisdag 10 april 2012

PledPharma tilldelats 500000 SEK i VINNOVA finansiering - LEAD ...

PledPharma tilldelats 500000 SEK i <b>VINNOVA</b> finansiering - LEAD <b>...</b>: VINNOVA har beslutat att PledPharma AB får 500000 kronor i medfinansiering från programmet Forska & Väx. Medlen ska användas till prekliniska studier för att ...
www.leadincubator.se/.../pledpharma-tilldelats-500,000-sek-i-...

Wiebe lovar ge järnet i fem år

Wiebe lovar ge järnet i fem år: Idag har Luis skaffat sig riktade medel till just sådan finansiering från bland annat Vinnova och utbildningsdepartementet. Wiebe vill också att företag och ...

Delegationsresa Tillväxtverket och VINNOVA; ”Ungas Innovationskraft”

Delegationsresa <b>Tillväxtverket</b> och VINNOVA; ”Ungas Innovationskraft”: Inom ramen för Tillväxtverkets och Vinnovas gemensamma program ”Unga. Innovatörer” ... VINNOVA och Tillväxtverket gör det samma men från offentligt håll ).
www.tillvaxtanalys.se/.../Delegationsresa_Tillvaextverket_och...

EU grants for eco-innovation | euronews, business planet

EU grants for eco-innovation | euronews, business planet