söndag 29 november 2020

Open data EU

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2103

Open data EU

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2103

tisdag 27 oktober 2020

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärs­modeller.


https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/cirkular-affarsmodell/affarsmodell-for-cirkular-ekonomi.html

DOING BUSINESS IN THE UK AFTER BREXITSkickat från min iPhone

Want to run a successful business? Hire more women.

Tweet av European Commission 🇪🇺 på TwitterSkickat från min iPhone