tisdag 9 oktober 2012

Eu budget och företagen!

Omfördelning och strid om utveckling av regioner eller satsningar på tillväxt & innovation står mot vartannat i budgetflrhandlingar. För företagen är det bäst om man utgår från förra perioden fast stryper jordbruksstöd och regionalstöd hellre än t&i.
De regionala fonderna är tänkta att inkludera även Småföretag med så är det inte i praktiken för där dominerar det offentliga och akademin. /Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar