onsdag 17 oktober 2012

Svensk entreprenör och näringslivsprofil tar plats i styrelsen för det Europeiska Institutet för Innovation och Teknik

Svensk entreprenör och näringslivsprofil tar plats i styrelsen för det Europeiska Institutet för Innovation och Teknik
På måndagen träffades den nya styrelseledamoten i EIT, Ulf J Johansson, och statssekreterare Håkan Ekengren för ett samtal om EIT och institutets roll för europeisk och svensk innovationspolitik.

Ulf J Johansson och statssekreterare Håkan Ekengren inför sitt samtal på Näringsdepartementet. Foto: Andia Ghafouri/Regeringskansliet.
Den 24 juli tillsatte EU-kommissionen 12 nya ledamöter i styrelsen för the European Institute of Innovation and Technology (EIT). EU-kommissionen bjöd in berörda aktörer att ge förslag till ledamöter och den svenska nomineringen Ulf J Johansson valdes in som styrelsens ende svensk.
- Vi ser med stor glädje fram emot Ulfs professionella bidrag i styrelsen och vi tror det leder till en positiv utveckling av EIT:s verksamhet, säger statssekreterare Håkan Ekengren.
Ulf J Johanssons, lantbrukarson från Småland, karriär i LM Ericssons utveckling under 80-talet och grundandet av företaget Europolitan på 90-talet, speglar en entreprenörsresa i svensk telekomhistoria.
- Jag är mycket glad över att Ulf J Johansson tackade ja till att nomineras till en styrelseplats och att EU-kommissionen valde honom som en av de nya ledamöterna i hård konkurrens bland ett stort antal förslag från andra EU-länder, säger näringsminister Annie Lööf i en kommentar.
Med sitt entreprenörskap och forskarbakgrund, sin praktiska erfarenhet för starka partnerskap mellan offentliga aktörer och privat näringsliv, sitt perspektiv från internationellt affärsliv och sin erfarenhet från styrelsearbete, forskningsfinansiering och ledarskap i universitetsvärlden, blir Ulf J Johansson en kraft i EIT:s fortsatta arbete för att öka EU:s innovationsförmåga och konkurrenskraft genom nya typer av storskaliga samarbeten mellan akademin, näringslivet och forskningsinstitut.
European Institute of Innovation and Technology
EIT, European Institute of Innovation and Technology, är ett institut som startades år 2008 på EU-nivå. Målet med verksamheten är att stärka tillväxteffekten ur innovation, forskning och utbildning i Europa för att kunna möta stora samhällsutmaningar och en snabbt ökande, tuff konkurrens från omvärlden. EIT är ett viktigt verktyg i EUs innovationsagenda "Innovation Union" som är en del i den gemensamma strategin för tillväxt och jobb Europa 2020.
Ulf J Johansson
Ulf J Johansson är disputerad i kommunikationsteori vid Kungl. Tekniska Högskolan och var dess styrelseordförande mellan 1998 och 2003, där han stod bakom KTH:s etablering av Kista Campus. Idag är Ulf J Johansson även ledamot av styrelsen i Ericssons och amerikanska Trimble Navigation, och är sedan 2007 styrelseordförande i huvudägaren NovoNordisk Foundation, som finansierar life science forskning med ca 1 miljard kronor om året. Under åren 1983 till 1990 var Ulf J Johansson vice VD på Ericsson Radio. Efter denna tid grundade och utvecklade han företaget Europolitan.
Ansvarigt statsråd
Annie Lööf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar